Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων

Γενικά Θέματα

Διαδικασία Έκδοσης Αδειών

Δικαιούχοι ΔΚΑ ή ΣΣ (Ονομαστικά)
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
    Κατολισθήσεις
Έντοκα Δάνεια

Επιδότηση Ενοικίου
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
    Κατολισθήσεις
Καθορισμός Ελαχίστων Υποχρεωτικών Απαιτήσεων, για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των κτιρίων
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
    Κατολισθήσεις
  Περισσότερα...
Κριτήρια και Διαδικασία Κρίσης των Ασυμφόρων/Ευτελών
    Σεισμός
Νομοθεσία - Νομολογία
    Νομοθεσία
    Αποφάσεις - Προεδρικά Διατάγματα
    Αποδοχές Γνωμοδοτήσεων
Οριοθετήσεις και Πιστωτικά Μέτρα
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
    Κατολισθήσεις
Πληγέντα Κτίρια
    Επισκευές
    Διατηρητέα
    Ασύμφορα
    Ανακατασκευές - Αυτοστεγάσεις
Προθεσμίες και Διαδικασία Χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
    Κατολισθήσεις
Τιμολόγια
    Σεισμός
    Πυρκαγιά
    Πλημμύρα
    Κατολίσθηση


Λίστα Αποφάσεων

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014