Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων

02.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 23-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
    Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Χορήγηση Επιδόματος
    Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Επιδότηση Ενοικίου/Συγκατοίκησης
    Πρότυπα Έντυπα Αιτήσεων
    Αποφάσεις
03. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
    Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Χορήγηση Επιδόματος
    Πρότυπα Έντυπα Αιτήσεων
    Αποφάσεις
04. ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
    Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Χορήγηση Επιδόματος
    Πρότυπα Έντυπα Αιτήσεων
    Αποφάσεις
    Πρότυπα Έντυπα για τη συμπλήρωση φακέλου για Ανακατασκευή/Αυτοστέγαση/Αποπεράτωση/Επισκευή Κτιρίου
05. ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 2017
    Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Χορήγηση Επιδόματος
    Πρότυπα Έντυπα Αιτήσεων
    Αποφάσεις
06. Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
    Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Χορήγηση Επιδόματος
    Αποφάσεις
07. ΣΥΜΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
    Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Χορήγηση Επιδόματος
    Πρότυπα Έντυπα Αιτήσεων
    Αποφάσεις
    Πρότυπα Έντυπα για τη συμπλήρωση φακέλου για Ανακατασκευή/Αυτοστέγαση/Αποπεράτωση/Επισκευή Κτιρίου
08. ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
    Αποφάσεις
09. ΧΑΝΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
    Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Χορήγηση Επιδόματος
    Πρότυπα Έντυπα για τη συμπλήρωση φακέλου για Ανακατασκευή/Αυτοστέγαση/Αποπεράτωση/Επισκευή Κτιρίου
    Πρότυπα Έντυπα Αιτήσεων
    Αποφάσεις
10. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
    Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Χορήγηση Επιδόματος
    Αποφάσεις
11. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 3 ΚΑΙ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
    Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Επιδότηση Ενοικίου/Συγκατοίκησης
    Πρότυπα Έντυπα Αιτήσεων
    Αποφάσεις
    Πρότυπα Έντυπα για τη συμπλήρωση φακέλου για Ανακατασκευή/Αυτοστέγαση/Αποπεράτωση/Επισκευή Κτιρίου
12. ΕΒΡΟΣ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
    Αποφάσεις
13. ΚΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
    Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Επιδότηση Ενοικίου/Συγκατοίκησης
    Πρότυπα Έντυπα για τη συμπλήρωση του φακέλου για Επισκευή/Ανακατασκευή Κτιρίου
    Πρότυπα Έντυπα Αιτήσεων
    Οδηγίες
  Περισσότερα...

14. ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 1-3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
    Αποφάσεις
15. ΛΕΣΒΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
    Πρότυπα Έντυπα χορήγησης κατεδάφισης
    Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Επιδότηση Ενοικίου/Συγκατοίκησης
    Πρότυπα Έντυπα για τη συμπλήρωση φακέλου για Ανακατασκευή/Αυτοστέγαση/Αποπεράτωση/Επισκευή Κτιρίου
    Πρότυπα Έντυπα Αιτήσεων
  Περισσότερα...

16. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 14 ΜΑΪΟΥ 2017

17. ΣΟΥΦΛΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
    Αποφάσεις
18. ΛΕΣΒΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 28-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

19. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

20. ΘΑΣΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

21. ΧΙΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

A. Γενικά Θέματα
    Οδηγίες
    Γνωμοδοτήσεις
Β. Διαδικασία Έκδοσης Αδειών

Γ. Οριοθετήσεις και Πιστωτικά Μέτρα
    Χαλαζόπτωση
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
  Περισσότερα...

Δ. Τιμολόγια
    Χαλαζόπτωση
    Σεισμός
    Πυρκαγιά
    Πλημμύρα
  Περισσότερα...

Ε.Καθορισμός Ελαχίστων Υποχρεωτικών Απαιτήσεων για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των κτιρίων
    Χαλαζόπτωση
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
  Περισσότερα...

Ζ. Προθεσμίες και Διαδικασία Χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής
    Χαλαζόπτωση
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
  Περισσότερα...

Η. Επιδότηση Ενοικίου
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
    Κατολισθήσεις
Θ. Έντοκα Δάνεια

Ι. Κριτήρια και Διαδικασία Κρίσης των Ασυμφόρων/Ευτελών
    Σεισμός
Κ. Δικαιούχοι ΔΚΑ ή ΣΣ (Ονομαστικά)
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
    Κατολισθήσεις
Λ. Πληγέντα Κτίρια
    Επισκευές
    Διατηρητέα
    Ασύμφορα
    Ανακατασκευές - Αυτοστεγάσεις


Λίστα Αποφάσεων

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014