Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων

ΑΙΓΙΟ ΣΕΙΣΜΟΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Γενικά Θέματα

Διαδικασία Έκδοσης Αδειών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2014 & 2015

Δικαιούχοι ΔΚΑ ή ΣΣ (Ονομαστικά)
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
    Κατολισθήσεις
Έντοκα Δάνεια

Επιδότηση Ενοικίου
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
    Κατολισθήσεις
Καθορισμός Ελαχίστων Υποχρεωτικών Απαιτήσεων, για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των κτιρίων
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
    Κατολισθήσεις
  Περισσότερα...
Κριτήρια και Διαδικασία Κρίσης των Ασυμφόρων/Ευτελών
    Σεισμός
ΛΗΜΝΟΣ

Νομοθεσία - Νομολογία
    Νομοθεσία
    Αποφάσεις - Προεδρικά Διατάγματα
    Αποδοχές Γνωμοδοτήσεων
Οριοθετήσεις και Πιστωτικά Μέτρα
    Χαλαζόπτωση
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
  Περισσότερα...

Πληγέντα Κτίρια
    Επισκευές
    Διατηρητέα
    Ασύμφορα
    Ανακατασκευές - Αυτοστεγάσεις
Προθεσμίες και Διαδικασία Χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής
    Χαλαζόπτωση
    Σεισμός
    Πυρκαγιές
    Πλημμύρες
  Περισσότερα...

Τιμολόγια
    Σεισμός
    Πυρκαγιά
    Πλημμύρα
    Κατολίσθηση
ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΦΩΚΙΔΑ, ΒΟΙΩΤΙΑ


Λίστα Αποφάσεων

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014