Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  2
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  Δ26/οικ2911/A321/12.03.2019 (ΦΕΚ 973/Β/21.03.19)   Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή α) κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες της 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Σκύρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες της 15ης έως 19ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, γ) κτιρίων (εκτός επαγγελματικών χρήσεων) πληγέντων από τις πλημμύρες της 7ης Ιουνίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δ) κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες της 26ης και 27ης Ιουνίου 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.  
Αφορά στον καθορισμό των προθεσμιών και της διαδικασίας χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων (εκτός επαγγελματικών χρήσεων) που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες της 7ης Ιουνίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
οικ 2911.pdf 
Α  ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9532/Α325/27.12.2018 (ΦΕΚ 6134/Β/31.12.18  Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων) που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 7ης Ιουνίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε κτίρια της Τοπικής Κοινότητας Ισαακίου της Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου του Δήμου Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης από τις πλημμύρες της 7ης Ιουνίου 2018. 
9532.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014