Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  13. ΚΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  >  Πρότυπα Έντυπα Αιτήσεων  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  3
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Δ  ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  Χορήγηση βεβαίωσης χαρακτηρισμού κτιρίου ως προς την καταλληλόλητα χρήσης του. 
Αφορά αιτήσεις των κτιρίων που βρίσκονται στο Δήμο Κω, της Περιφερειακής Ενότητας Κω 
ΑΚΧΚ.pdf 
Δ  ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  Χορήγηση βεβαίωσης χαρακτηρισμού κτιρίου ως προς την καταλληλόλητα χρήσης του.  
Αφορά αιτήσεις των κτιρίων που βρίσκονται στο Δήμο Καλύμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου 
ΑΚΧΚΑΛ.pdf 
Δ  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ  Διενέργεια Αυτοψίας  
 
AAK.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014