Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Ζ. Προθεσμίες και Διαδικασία Χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων

Ανεμοστρόβιλος
    2016
    2015
Κατολισθήσεις
    2015
    2014
    2013
    2012
  Περισσότερα...

Πλημμύρες
    2017
    2016
    2015
    2014
  Περισσότερα...
Πυρκαγιές
    2017
    2016
    2015
    2013
  Περισσότερα...

Σεισμός
    ΣΕΙΣΜΟΣ 07.09.1999
    ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 2014
    ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    2017
  Περισσότερα...

Χαλαζόπτωση
    2017
    2014


Λίστα Αποφάσεων

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014