Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Ε.Καθορισμός Ελαχίστων Υποχρεωτικών Απαιτήσεων για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των κτιρίων  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων

Ανεμοστρόβιλος
    2016
    2015
Γενικά

Κατολισθήσεις

Πλημμύρες
    2017
    2016
    2015
    2014
  Περισσότερα...
Πυρκαγιές
    2017
    2016
    2015
    2013
  Περισσότερα...

Σεισμός
    ΣΕΙΣΜΟΣ 07.09.1999
    ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ
    ΓΕΝΙΚΑ
    2017
  Περισσότερα...

Χαλαζόπτωση
    2017
    2014


Λίστα Αποφάσεων

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014