Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Λ. Πληγέντα Κτίρια  >  Ασύμφορα  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  1
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  Προϋποθέσεις και διαδικασία - Ασύμφορα  Προϋποθέσεις και διαδικασία για την κρίση των ασύμφορων για επισκευή κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 
Προϋποθέσεις και διαδικασία για την κρίση των ασύμφορων για επισκευή κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 
οικ_7280_Β_53γ.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014