Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Β. Διαδικασία Έκδοσης Αδειών  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  2
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών  Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών επισκευής / ενίσχυσης και καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων , για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων που ανήκουν στο Δημόσιο , σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ, που έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 7ης-9-99 
Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών επισκευής /  
οικ_11269_Β5β.pdf 
Α  Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών επισκευής  Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών επισκευής κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 σε περιοχές του Νομού Αττικής 
Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών επισκευής κτ 
οικ_6940.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014