Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Η. Επιδότηση Ενοικίου  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων

Κατολισθήσεις
    2015
Πλημμύρες
Πυρκαγιές
    2015
    2007
Σεισμός
    2017
    2015
    2014
    2013
  Περισσότερα...


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  3
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης  Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης των κατοίκων του Νομού Ιωαννίνων, των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από τις κατολισθήσεις του 1996 
Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης των κατοίκων του Νομού Ιωαννίνων, των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από τις κατολισθήσεις του 1996 
οικ_4884.pdf 
Α  Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης  Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης πυροπαθών κατοίκων του Νομού Σάμου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 6ης έως και της 13ης Ιουλίου του 2000 
Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης πυροπαθών κατοίκων του Νομού Σάμου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 6ης έως και της 13ης Ιουλίου του 2000 
οικ_807.pdf 
Α  Τροποποίηση και Συμπλήρωση της οικ/7282/26.11.99  Τροποποίηση και Συμπλήρωση της οικ/7282/26.11.99 απόφασης που αφορά στην επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης σεισμοπαθών κατοίκων Νομού Αττικής , που πλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 
Τροποποίηση και Συμπλήρωση της οικ/7282/26.11.99 απόφασης που αφορά στην επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης σεισμοπαθών κατοίκων Νομού Αττικής , που πλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 
οικ.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014