Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Θ. Έντοκα Δάνεια  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  1
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  Χορήγηση εντόκου δανείου  Χορήγηση εντόκου δανείου για την αποπεράτωση των εργασιών ανακατασκευής ή επισκευής των σεισμοπλήκτων κτιρίων του Νομού Μεσσηνίας που επλήγησαν από τους σεισμούς του Σεπτεμβρίου 1986 
Χορήγηση εντόκου δανείου για την αποπεράτωση των εργασιών ανακατασκευής ή επισκευής των σεισμοπλήκτων κτιρίων του Νομού Μεσσηνίας που επλήγησαν από τους σεισμούς του Σεπτεμβρίου 1986 
οικ_326_ΤΣΕΠ_36_5.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014