Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  15. ΛΕΣΒΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων

Αποφάσεις

Επιδότηση Ενοικίου

Οδηγίες

Πρότυπα Έντυπα Αιτήσεων
Πρότυπα Έντυπα για τη συμπλήρωση φακέλου για Ανακατασκευή/Αυτοστέγαση/Αποπεράτωση/Επισκευή Κτιρίου
    δ3.ΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
    δ2.ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
    δ1.ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.
    γ3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.
  Περισσότερα...

Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Επιδότηση Ενοικίου/Συγκατοίκησης
    Επιδότηση Συγκατοίκησης Α τριμήνου
    Επιδότηση Ενοικίου ή Συγκατοίκησης Δ τριμήνου
    Επιδότηση Ενοικίου ή Συγκατοίκησης Γ τριμήνου
    Επιδότηση Ενοικίου ή Συγκατοίκησης Β τριμήνου
  Περισσότερα...

Πρότυπα Έντυπα χορήγησης κατεδάφισης


Λίστα Αποφάσεων

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014