Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Λ. Πληγέντα Κτίρια  >  Επισκευές  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  3
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  Τιμολόγιο εργασιών επισκευής ζημιών σε πυρόπληκτα   Τιμολόγιο εργασιών επισκευής ζημιών σε πυρόπληκτα κτίρια για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντίστοιχων παροχών, για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές του 1998 σε περιοχές των Νομών Μεσσηνίας, Ηλείας και Ευβοίας 
Τιμολόγιο εργασιών επισκευής ζημιών σε πυρόπληκτα κτίρια για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντίστοιχων παροχών, για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές του 1998 σε περιοχές των Νομών Μεσσηνίας, Ηλείας και Ευβοίας 
οικ_1339_ΑΖ9β.pdf 
Α  Σύνταξη μελετών επισκευής κτιρίων  Σύνταξη μελετών επισκευής κτιρίων που υπέστησαν μόνον ελαφρές βλάβες στους τοίχους πλήρωσης από το σεισμό της 18ης Ιουνίου 2003 σε περιοχές του Δήμου Μεσσαπίων του Ν. Ευβοίας  
Σύνταξη μελετών επισκευής κτιρίων που υπέστησαν μόνον ελαφρές βλάβες στους τοίχους πλήρωσης από το σεισμό της 18ης Ιουνίου 2003 σε περιοχές του Δήμου Μεσσαπίων του Ν. Ευβοίας  
Αρ_Πρωτ_8469_πε_Β8β.pdf 
Α  Τιμολόγιο εργασιών επισκευής ζημιών-πλημμυρόπληκτα  Τιμολόγιο εργασιών επισκευής ζημιών σε πλημμυρόπληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών στους πλημμυροπαθείς του Νομού Πιερίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 1999 
Τιμολόγιο εργασιών επισκευής ζημιών σε πλημμυρόπληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών στους πλημμυροπαθείς του Νομού Πιερίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 1999 
Αρ_Πρωτ_5350.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014