Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Λ. Πληγέντα Κτίρια  >  Ανακατασκευές - Αυτοστεγάσεις  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  4
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  Προϋποθέσεις για τη χορήγηση στεγαστικής ενίσχυσης  Προϋποθέσεις για τη χορήγηση στεγαστικής ενίσχυσης και τη δυνατότητα μεταφοράς της για ανακατασκευή κατοικίας ή αυτοστέγαση σε άλλη θέση, σε περιπτώσεις οικισμών που εμφανίζουν ρήγματα 
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση στεγαστικής ενίσχυσης και τη δυνατότητα μεταφοράς της για ανακατασκευή κατοικίας ή αυτοστέγαση σε άλλη θέση, σε περιπτώσεις οικισμών που εμφανίζουν ρήγματα 
οικ_6281_Α42.pdf 
Α  Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ./5122/ΤΠ  Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ./5122/ΤΠ 36/23.05.2001 Απόφασης του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί δυνατότητας αλλαγής χρήσεως δανείου ανακατασκευής 
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ./5122/ΤΠ 36/23.05.2001 Απόφασης του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί δυνατότητας αλλαγής χρήσεως δανείου ανακατασκευής 
οικ_1434_Α42.pdf 
Α  Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ./5122/ΤΠ  Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ./5122/ΤΠ 36/23.05.2001 Απόφασης του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί δυνατότητας αλλαγής χρήσεως δανείου ανακατασκευής 
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ./5122/ΤΠ 36/23.05.2001 Απόφασης του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί δυνατότητας αλλαγής χρήσεως δανείου ανακατασκευής 
οικ_1433_Α36.pdf 
Α  Γνωστοποίηση δημοσίευσης Προεδρικού Διατάγματος  Γνωστοποίηση δημοσίευσης Προεδρικού Διατάγματος 352/2003 
Γνωστοποίηση δημοσίευσης Προεδρικού Διατάγματος 352/2003 
Αρ_Πρωτ_ΔΟ_Ο_5_2_Φ_1332.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014