Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  13. ΚΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  >  Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Επιδότηση Ενοικίου/Συγκατοίκησης  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων

Επιδότηση Ενοικίου

Επιδότηση Ενοικίου ή Συγκατοίκησης Β τριμήνου

Επιδότηση Ενοικίου ή Συγκατοίκησης Γ τριμήνου
Επιδότηση Ενοικίου ή Συγκατοίκησης Δ τριμήνου

Επιδότηση Συγκατοίκησης


Λίστα Αποφάσεων

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014