Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  15. ΛΕΣΒΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  >  Πρότυπα Έντυπα χορήγησης κατεδάφισης  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  6
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ   
 
ΑΙΤΗΣΗ Ε Ε ΚΛ.pdf 
Α  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ   
 
ΥΔ_Μ.pdf 
Α  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1ο ΣΤΑΔΙΟ    
 
ΥΔ_1_Ι_Τ.pdf 
Α  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 1ο ΣΤΑΔΙΟ    
 
ΥΔ_1_Ι.pdf 
Α  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2ο ΣΤΑΔΙΟ   
 
ΥΔ_2_Ι_Τ.pdf 
Α  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 2ο ΣΤΑΔΙΟ   
 
ΥΔ_2_Ι.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014