Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  04. ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων

Πρότυπα Έντυπα για τη συμπλήρωση φακέλου για Ανακατασκευή/Αυτοστέγαση/Αποπεράτωση/Επισκευή Κτιρίου
    δ3.ΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
    δ2.ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
    δ1.ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.
    γ3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.
  Περισσότερα...

Αποφάσεις
Πρότυπα Έντυπα Αιτήσεων

Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Χορήγηση Επιδόματος


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  5
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 15ης Νοεμβρίου 2017   Από 1η Ιανουαρίου 2018 οι αιτήσεις, για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), οδός Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη, τ.κ. 114 71 είτε απευθείας, είτε μέσω οποιουδήποτε Κ.Ε.Π.
Τα έντυπα των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειάζονται βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yas.gr

 
 
 
Α  18-22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 18-  H κατάθεση των αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης θα γίνεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Μάνδρας 18 - 22 Δεκεμβρίου από 9:00 έως 15:00. 
 
 
Α  16 και 17 Δεκεμβρίου Συνέχεια Kατάθεσης Αιτήσεων   Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 1720/Α32/28.11.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση και με την ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/A32/07.12.2017 τροποποίηση της, οι πληγείσες κατοικίες και επιχειρήσεις από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017, δύνανται να καταθέσουν σχετική αίτηση για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης.
Η ενίσχυση θα χορηγηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τη μορφή επιδόματος, ύψους 5.000ευρώ και 8.000ευρώ αντίστοιχα.
Η αίτηση (με τα συνημμένα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στις 2 συνοδευόμενες σελίδες) θα πρέπει να απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), οδός Ι. Κόνιαρη 43, 114 71, Αθήνα.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Μάνδρας και στο ΚΕΠ Ν. Περάμου 16 και 17 Δεκεμβρίου από 9:00 έως 15:00.
Για την υποβολή των αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ώρα προσέλευσης των πληγέντων.
 
 
16-17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ .pdf 
Α  ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχ  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Μάνδρας και στο ΚΕΠ Ν. Περάμου. Για την κατάθεση των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου του πληγέντος, ως κάτωθι:
ΗΜ/ΝΙΑ ΜΑΝΔΡΑ
(ΕΠΙΘΕΤΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΌ:)
04/12/2017 Α - Ι
05/12/2017 Κ - Λ
06/12/2017 Μ - Ο
07/12/2017 Π - Ρ
08/12/2017 Σ - Ω

ΗΜ/ΝΙΑ Νεα ΠΕΡΑΜΟΣ
(ΕΠΙΘΕΤΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΌ:)
04/12/2017 Α - Γ
05/12/2017 Δ - Κ
06/12/2017 Λ - Π
07/12/2017 Ρ - Ω

Για την υποβολή των αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ώρα προσέλευσης των πληγέντων.  
 
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf 
Α  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης   
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Μάνδρας και στο ΚΕΠ Ν. Περάμου. Για την κατάθεση των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου του πληγέντος, ως κάτωθι:
ΗΜ/ΝΙΑ ΜΑΝΔΡΑ
(ΕΠΙΘΕΤΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΌ:)
29/11/2017 Α - Ι
30/11/2017 Κ - Λ
1/12/2017 Μ - Ο
2/12/2017 Π - Ρ
3/12/2017 Σ - Ω

ΗΜ/ΝΙΑ Νεα ΠΕΡΑΜΟΣ
(ΕΠΙΘΕΤΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΌ:)
29/11/2017 Α - Γ
30/11/2017 Δ - Κ
1/12/2017 Λ - Π
2/12/2017 Ρ - Ω
Για την υποβολή των αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ώρα προσέλευσης των πληγέντων.
Για τους πληγέντες οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να καταθέσουν την αίτησή τους σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα, θα ανακοινωθούν σύντομα νέες ημερομηνίες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου κατάθεσης των αιτημάτων των πολιτών.
Μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση επιδόματος για κατοικίες, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση που θα αφορά στις επιχειρήσεις.
 
ΑΥΔ.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014