Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  11. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 3 ΚΑΙ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων

Πρότυπα Έντυπα για τη συμπλήρωση φακέλου για Ανακατασκευή/Αυτοστέγαση/Αποπεράτωση/Επισκευή Κτιρίου
    δ3.ΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
    δ2.ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
    γ3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.
    γ2.ΕΓΚΡΙΣΗ Σ.Σ. ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΔΟΣΗΣ Σ.Σ.
  Περισσότερα...

Αποφάσεις
Πρότυπα Έντυπα Αιτήσεων

Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Επιδότηση Ενοικίου/Συγκατοίκησης
    Επιδότηση Ενοικίου Α τριμήνου


Λίστα Αποφάσεων

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014