Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  ΑΚΤΗ ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  1
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/10503/Α325/27.12.2018 (ΦΕΚ 13/Β/11.01.19)  Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων, που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, λόγω των κατολισθήσεων του Δεκεμβρίου 2014 στον οικισμό "Ακτή Σαλονικιού" της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας του Δήμου Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Αφορά στην αποκατάσταση των κτιρίων, που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, λόγω των κατολισθήσεων του Δεκεμβρίου 2014 στον οικισμό "Ακτή Σαλονικιού" της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας του Δήμου Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
10503.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014