Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  11. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 3 ΚΑΙ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017  >  Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Επιδότηση Ενοικίου/Συγκατοίκησης  >  Επιδότηση Ενοικίου Α τριμήνου  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  7
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ   
 
ΦΠ_ΔΑ.pdf 
Α  ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ    
 
Α-ΥΔ_Ι-Ε_ΔΑ.pdf 
Α  ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ    
 
Α-ΥΔ_Ι-Σ_ΔΑ.pdf 
Α  ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ   
 
Α-ΥΔ_Ε-Ε_ΔΑ.pdf 
Α  ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ    
 
Α-ΥΔ_Ε-Σ_ΔΑ.pdf 
Α  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ   
 
ΥΔ-ΦΙΛΟΞ ΔΑ.pdf 
Α  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    
 
ΥΔ Φ_ΔΑ.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014