Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Ε.Καθορισμός Ελαχίστων Υποχρεωτικών Απαιτήσεων για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των κτιρίων  >  Γενικά  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  3
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Β  1455/ΣΤ8/20.02.2014 (ΦΕΚ 455/Β/25.02.14)   Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής.  
Ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση των βλαβών σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχουν πληγεί από σεισμό.  
1455.pdf 
Β  οικ 4212/Β11/02.10.2013 (ΦΕΚ  Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό. 
Ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση των βλαβών σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία που έχουν πληγεί από σεισμό, σε περιοχές που οριοθετούνται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. 
οικ 4212.pdf 
Β  2011/ΑΖ5β/04.08.1995 (ΦΕΚ 714/Β/17.08.95)  Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των βλαβέντων κτιρίων για την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών. 
Αφορά στον καθορισμό των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των βλαβέντων κτιρίων για την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών. 
2011.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014