Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Ε.Καθορισμός Ελαχίστων Υποχρεωτικών Απαιτήσεων για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των κτιρίων  >  Πυρκαγιές  >  2013  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  1
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Δ  ΔΑΕΦΚ/οικ 978/Δ/Β11/15.12.14 (ΦΕΚ 3378/Β/16.12.14)  Διαδικασία έκδοσης αδειών επισκευής κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες α) από την πυρκαγιά στις 18 Ιουλίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, β) από τις πυρκαγιές της 25ης, 26ης και 28ης Αυγούστου 2012, καθώς και της 3ης Σεπτεμβρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, γ) από τις πυρκαγιές στις 16 Ιουνίου 2012 και 19 Ιουλίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, δ) από τις πυρκαγιές στις 20 Αυγούστου 2012 σε περιοχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, ε) από την πυρκαγιά στις 25 Αυγούστου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στ) από την πυρκαγιά στις 29 Μαΐου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ζ) από την πυρκαγιά στις 02 Αυγούστου 2013 στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και η) από την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.  
Αφορά στη διαδικασία έκδοσης αδειών επισκευής κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες α) από την πυρκαγιά στις 29 Μαΐου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, β) από την πυρκαγιά στις 02 Αυγούστου 2013 στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και γ) από την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.  
οικ 978.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014