Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Γ. Οριοθετήσεις και Πιστωτικά Μέτρα  >  Πυρκαγιές  >  2015  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  3
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  ΔΑΕΦΚ-ΚΕ2141/Α325/27.04.2018(ΦΕΚ Β1691/15.05.2018)  Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 3371/Α325/22.10.2015 (Β¶ 2319) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Ι. Τροποποιούνται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, τα ποσοστά Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και Ατόκου Δανείου σε 80% και 20% αντιστοίχως.
ΙΙ. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3.14 του κεφαλαίου 3ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ....
ΙIΙ. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3α, 3β, 3γ και 3δ του κεφαλαίου 4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝτης ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης... 
Ω57Π465ΧΘΞ-ΝΩΛ.pdf 
Α  ΔΑΕΦΚ/89/Α325/11.05.2017(2017ΦΕΚ Β2014)  Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 30ης και 31ης Ιουλίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ¶ννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 30ης και 31ης Ιουλίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ¶ννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
ΩΩΚΕ465ΧΘΞ-ΠΙΕ.pdf 
Α  ΔΑΕΦΚ/3371/Α325/22.10.2015 (ΦΕΚ 2319/Β/27.10.15)  Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα κτίρια από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 στα διοικητικά όρια της Πολεοδομικής Ενότητας Καρέα, του Δήμου Βύρωνα, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 στα διοικητικά όρια Δ.Κ. Νεαπόλεως και των Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Φαρακλού, Αγίου Νικολάου Βοιών, Λαχίου, Κάμπου, της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
3371.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014