Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Γ. Οριοθετήσεις και Πιστωτικά Μέτρα  >  Πυρκαγιές  >  1993  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  2
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  οικ 8437/ΤΠ32/16.12.1999 (ΦΕΚ 2177/Β/17.12.99)   Αναπροσαρμογή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς που έπληξαν διάφορες περιοχές της χώρας το 1993 και 1994.  
Αφορά στην αναπροσαρμογή των ποσών των δανείων για την επισκευή και ανακατασκευή των κτιρίων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 30ης και 31ης.07.1993 στην Επαρχία Ικαρίας του Νομού Σάμου. 
οικ 8437.pdf 
Α  οικ 6571/ΤΠ32/12.11.1999 (ΦΕΚ 2046/Β/22.11.99)  Τροποποίηση της οικ/985/ΤΣΕΠ 32/15.6.94 (ΦΕΚ 493/Β/30.6.94)Τριμερούς Υπουργικής Απόφασης για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές της 30ης και 31ης Ιουλίου 1993 στην Επαρχία Ικαρίας του Νομού Σάμου. 
Αφορά στην τροποποίηση της οικ/985/ΤΣΕΠ 32/15.6.94 (ΦΕΚ 493/Β/30.6.94)Τριμερούς Υπουργικής Απόφασης για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές της 30ης και 31ης Ιουλίου 1993 στην Επαρχία Ικαρίας του Νομού Σάμου. 
οικ 6571.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014