Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Γ. Οριοθετήσεις και Πιστωτικά Μέτρα  >  Πυρκαγιές  >  2001  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  2
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  11566/01/Α32/27.08.2002 (ΦΕΚ 1154/Β/04.09.02)  Οριοθέτηση περιοχής και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 στο Δήμο Ελατίων του Νομού Ζακύνθου. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων τις οποίες προκάλεσαν οι πυρκαγιές της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 στα διοικητικά όρια του Δ.δ. Βολιμών του Δήμου Ελατίων του Νομού Ζακύνθου. 
11566.pdf 
Α  5969/Α32/27.09.2001 (ΦΕΚ 1302/Β/09.10.01)  Οριοθέτηση περιοχής και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές 4ης Ιουνίου 2001 σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων τις οποίες προκάλεσαν οι πυρκαγιές της 4ης Ιουνίου 2001 στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Καλάμου, Μαλακάσης, Μαρκοπούλου Ωρωπού και Συκαμίνου της Νομαρχιακής Αυτοδιοιίκησης Ανατολικής Αττικής. 
5969.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014