Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Γ. Οριοθετήσεις και Πιστωτικά Μέτρα  >  Πυρκαγιές  >  2012  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  8
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  ΔΑΕΦΚ2912ΠΕ/Α325/18.4.2018(ΦΕΚΒ1747/17.5.2018)  Τροποποίηση, για τα κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, των α) με αριθμ. πρωτ. 3047/Π.Ε./Α325/27.3.2014 (Β¶846) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά στις 29 Μαΐου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων», β) με αριθμ. πρωτ. 1453/Π.Ε./Α325/27.3.2014 (Β846) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά στις 25 Αυγούστου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», γ) με αριθμ. πρωτ. 3763/Α322/27.3.2014 (Β858) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά στις 02 Αυγύστου 2013 στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής», δ) με αριθμ. πρωτ.4118/Α322/27.3.2014 (Β 859) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και
πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» και ε) με αριθμ. πρωτ. 798/Α322/13.10.2014 (Β 2825) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 21ης Ιουλίου 2012 στη Δ.Κ. Αιαντείου της Δ.Ε. Σαλαμίνας του Δήμου Σαλαμίνος της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής» 
 
6ΞΚΘ465ΧΘΞ-Η4Κ.pdf 
Α  798 /Α322/13.10.2014 (ΦΕΚ 2825/Β'/21.10.14)  Οριοθέτηση περιοχών και καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 21ης Ιουλίου 2012 στη Δ.Κ. Αιαντείου της Δ.Ε. Σαλαμίνας του Δήμου Σαλαμίνος της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Πε-ριφέρειας Αττικής. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα κτίρια από την πυρκαγιά της 21ης Ιουλίου 2012 στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου της Δημοτικής Ενότητας Σαλαμίνας του Δήμου Σαλαμίνος της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
798.pdf 
Α  1453/ΠΕ/Α325/27.03.2014 (ΦΕΚ 846/Β/04.04.14)  Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά στις 25 Αυγούστου 2012 σε περιοχές της Περιφερει-ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων τις οποίες προκάλεσε η πυρκαγιά στις 25 Αυγούστου 2012 στη Δημοτική Ενότητα Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 
1453.pdf 
Α  463/Α325/12.06.2013 (ΦΕΚ 1570/Β/21.06.13)  Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 20 Αυγούστου 2012 σε περιοχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων τις οποίες προκάλεσαν οι πυρκαγιές στις 20 Αυγούστου 2012 στο Δήμο Πόρου και στη Δ.Κ. Γαλατά της Δ.Ε. Τροιζήνος του Δήμου Τροιζηνίας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. 
463.pdf 
Α  3925/ΠΕ/Α325/05.04.2013 (ΦΕΚ 954/Β/19.04.13)   Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 16 Ιουνίου 2012 και 19 Ιουλίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων γενικά, τις οποίες προκάλεσαν οι πυρκαγιές στις 16 Ιουνίου 2012 και 19 Ιουλίου 2012 στο Δήμο Σαρωνικού, στη Δ.Κ. Λαυρεωτικής της Δ.Ε. Λαυρεωτικής και στη Δ.Κ. Κερατέας της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, στη Δ.Κ. Παλλήνης της Δ.Ε. Παλλήνης και στη Δ.Κ. Γέρακα της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 
3925.pdf 
Α  4109πε /Α325/28.03.2013 (ΦΕΚ 847/Β/09.04.13)  Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 25ης, 26ης και 28ης Αυγούστου 2012, καθώς και της 3ης Σεπτεμβρίου 2012 περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων γενικά, τις οποίες προκάλεσαν οι πυρκαγιές της 25ης, 26ης και 28ης Αυγούστου 2012 καθώς και της 3ης Σεπτεμβρίου 2012 στις Τ.Κ. Αχλαδερής, Τ.Κ. Αυλωναρίου, Τ.Κ. Νεοχωρίου και Τ.Κ. Οκτωνιάς της Δ.Ε. Αυλώνος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου , στην Τ.Κ. Πετριών της Δ.Ε. Δυστίων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και στην Τ.Κ. Μαρμαρίου της Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. 
4109.pdf 
Α  3556/Π.Ε./Α325/28.03.2013 (ΦΕΚ 846/Β/09.04.13)  Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από την πυρκαγιά στις 18 Ιουλίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων γενικά, τις οποίες προκάλεσε η πυρκαγιά στις 18 Ιουλίου 2012 στην Τ.Κ. Κεφαλίου της Δ.Ε. Ιναχωρίου του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 
3556.pdf 
Α  3763/Α325/15.10.2012 (ΦΕΚ 2908/Β'/30.10.12)  Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου 2012 σε περιοχές του Δήμου Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων τις οποίες προκάλεσε η πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου 2012 στην Τ.Κ. ¶νω Βιάννου και στην Τ.Κ. Κάτω Βιάννου του Δήμου Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου τηςΠεριφέρειας Κρήτης. 
3763.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014