Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Γ. Οριοθετήσεις και Πιστωτικά Μέτρα  >  Πυρκαγιές  >  2009  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  6
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  4282/Α32/03.11.2010 (ΦΕΚ 1778/Β/12.11.10)  Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 1ης Αυγούστου 2009 σε περιοχές του Τ.Δ. Ισθμίων του Δήμου Λουτρακίου του Νομού Κορινθίας. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων γενικά, τις οποίες προκάλεσε η πυρκαγιά της 1ης Αυγούστου 2009 στο Τ.Δ. Ισθμίων του Δήμου Λουτρακίου του Νομού Κορινθίας. 
4282.pdf 
Α  οικ 5021/Α32/18.08.2010 (ΦΕΚ 1310/Β/24.08.10)  Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά στις 23 Αυγούστου 2009 σε περιοχές του Δήμου Σαλαμίνας. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων τις οποίες προκάλεσε η πυρκαγιά της 23ης Αυγούστου 2009 στη θέση Αγία Μαύρα- Ράχες Κουτσούκου του Δήμου Σαλαμίνας. 
οικ 5021.pdf 
Α  οικ 2155/Α32/26.03.2010 (ΦΕΚ 448/Β/16.04.10)  Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 σε περιοχές των Νομών Εύβοιας και Βοιωτίας. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων γενικά, τις οποίες προκάλεσαν οι πυρκαγιές του Αυγούστου 2009, στα διοικητικά όρια του Τ.Δ. Κομίτου της Κοινότητας Καφηρέως του Νομού Εύβοιας και των Τ.Δ. Καπαρελλίου και Λεύκτρων του Δήμου Πλαταιών του Ν. Βοιωτίας. 
οικ 2155.pdf 
Α  οικ 2153/Α32/26.03.2010 (ΦΕΚ 448/Β/16.04.10)  Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ. 6462/Α32/16.09.2009 κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 σε περιοχές των Νομών Αττικής & Εύβοιας. 
1. Προσθέτουμε στην παράγραφο Α3 του Κεφ. 5 «Α3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ» τα εξής:
«5. Εγκρίνουμε την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για την αντικατάσταση της οικοσκευής και στις περιπτώσεις που η οικοσκευή έχει καταστραφεί ολοσχερώς και οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (κίτρινες).
Για την χορήγηση της αποζημίωσης για την καταστροφή της οικοσκευής σε κατοικίες προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (κίτρινες) απαιτείται αυτοψία από μηχανικούς της Υ.Α.Σ. Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις είναι αυτά που αναφέρονται στην παρ.
Α3 του Κεφ. 5.
6. Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για την αντικατάσταση της οικοσκευής είναι και όσοι είχαν την πληγείσα κατοικία κύρια και μόνιμη κατοικία τους και ήταν φιλοξενούμενοι του ιδιοκτήτη της, με τον οποίο έχουν αΆ ή βΆ βαθμό συγγένειας (γονείς, παιδιά, αδέλφια). Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις είναι αυτά που αναφέρονται στην παρ. Α3 του Κεφ. 5».
2. Ορίζεται προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας σε Φ.Ε.Κ., εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Υ.Α.Σ. συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγράφο Α3 του Κεφ. 5. 
οικ 2153.pdf 
Α  οικ 6462/Α32/16.09.2009 (ΦΕΚ 2007/Β/17.09.09)  Παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 σε περιοχές των Νομών Αττικής & Εύβοιας. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων γενικά, τις οποίες προκάλεσαν οι πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 στους Νομούς Αττικής και Ευβοίας όπως αυτές καθορίστηκαν στην υπΆ αρ.
οικ/6460/Α32/16.09.09 Κοινή Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υφυπουργού Εσωτερικών 
οικ 6462.pdf 
Α  οικ 6460/Α32/16.09.2009 (ΦΕΚ 2007/Β/17.09.09)  Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 σε περιοχές των Νομών Αττικής και Ευβοίας. 
Αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων γενικά, τις οποίες προκάλεσαν οι πυρκαγιές του Αυγούστου 2009, στα διοικητικά όρια των:
I) Δήμου Πεντέλης της Νομαρχίας Αθηνών
II) Δήμων Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής:
α) Αγίου Στεφάνου
β) ¶νοιξης
γ) Ν. Μάκρης
δ) Γέρακα
ε) Παλλήνης
στ) Διονύσου
ζ) Δροσιάς και
η) Μαραθώνος
III) Κοινοτήτων Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής:
α) Ροδόπολης
β) Σταμάτας
γ) Ανθούσης
δ) Βαρνάβα
ε) Γραμματικού
στ) Καπανδριτίου και
ζ) Πικερμίου
IV) Δήμων Νομαρχίας Δυτικής Αττικής
α) Βιλίων (οικισμός Πόρτο Γερμενό) και
β) Μαγούλας
V) Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Καρύστου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας
α) Αετού
β) Πλατανιστού 
οικ 6460.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014