Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Γ. Οριοθετήσεις και Πιστωτικά Μέτρα  >  Πυρκαγιές  >  2008  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  2
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  οικ 2029/Α32/19.03.2009 (ΦΕΚ 640/Β/07.04.09)  Παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 20ης Ιουνίου 2008 στο Δήμο Καλάμου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, της 16ης Ιουλίου 2008 στο Δήμο Ασπροπύργου της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και της 21ης Αυγούστου 2008 σε περιοχές του Ν. Ρεθύμνης. 
Αφορά τις πυρκαγιές α) της 20ης Ιουνίου 2008 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλάμου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, β) της 16ης Ιουλίου 2008 στα διοικητικά όρια του Δήμου Ασπροπύργου της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και γ) της 21ης Αυγούστου 2008 στα διοικητικά όρια του Τ.Δ. Δριμίσκου του Δήμου Λάμπης του Νομού Ρεθύμνης. 
οικ 2029.pdf 
Α  οικ 10459/Α32/30.12.2008 (ΦΕΚ 82/Β/23.01.09)  Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 20ης Ιουνίου 2008 στο Δήμο Καλάμου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, της 16ης Ιουλίου 2008 στο Δήμο Ασπροπύργου της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, της 21ης Αυγούστου 2008 σε περιοχές του Ν. Ρεθύμνης, από τις πλημμύρες της 16ης και 17ης Νοεμβρίου 2007 σε περιοχές του Ν. Ροδόπης, της 2ας Οκτωβρίου 2008 σε περιοχές του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, της 20ης Σεπτεμβρίου 2008 στη Νήσο Θήρα του Ν. Κυκλάδων, καθώς και από τις κατολισθήσεις του έτους 2007 σε περιοχές του Ν. Φλώρινας 
Αφορά τις πυρκαγιές α) της 20ης Ιουνίου 2008 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλάμου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, β) της 16ης Ιουλίου 2008 στα διοικητικά όρια του Δήμου Ασπροπύργου της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και γ) της 21ης Αυγούστου 2008 στα διοικητικά όρια του Τ.Δ. Δριμίσκου του Δήμου Λάμπης του Νομού Ρεθύμνης. 
οικ 10459.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014