Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Γ. Οριοθετήσεις και Πιστωτικά Μέτρα  >  Πυρκαγιές  >  2004  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  3
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  6338/Α32/16.12.2004 (ΦΕΚ 1930/Β/27.12.04)  Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές της 7ης και 8ης Ιουλίου 2004 σε περιοχές της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. 
Αφορά σε περιοχές της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και συγκεκριμένα στα διοικητικά όρια των Δήμων Αχαρνών, Κερατέας και της Κοινότητας Θρακομακεδόνων. 
6338.pdf 
Α  6805/04/Α32/04.02.2005 (ΦΕΚ 179/Β/11.02.05)  Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές της 7ης και 8ης Ιουλίου 2004 σε περιοχές του Νομού Αχαΐας. 
Αφορά στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αχλαδιάς του Δήμου Αιγίου. 
6805.pdf 
Α  8208/04/Α32/08.11.2005 (ΦΕΚ 1632/Β/25.11.05)  Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά της 9ης Σεπτεμβρίου 2004 σε περιοχές της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. 
Αφορά στα διοικητικά όρια του Δήμου Ωρωπίων. 
8208.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014