Αρχική Σελίδα - Αποφάσεις
  Αποφάσεις
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να επιλέξετε κατηγορίες για αποφάσεις, που έχουν παρθεί για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων. Οι κατηγορίες που υπάρχουν παρακάτω έχουν δημιουργηθεί για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από τον επισκέπτη της πύλης. Επιλέξτε κατηγορία για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα κείμενα. Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Πλοήγηση

Αρχή  >  Γ. Οριοθετήσεις και Πιστωτικά Μέτρα  >  Πυρκαγιές  >  2007  

Ονόματα Κατηγοριών Αποφάσεων


Λίστα Αποφάσεων

Σύνολο Αποφάσεων:  7
Τμήμα  Αριθμός Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ) Θέμα Παρατηρήσεις
Α  οικ 6743/Α32/25.09.2009 (ΦΕΚ 2080/Β/28.09.09)  Συμπλήρωση της αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ. 4084/Α32/04.06.2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στα πιστωτικά μέτρα των πυρκαγιών του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 και του σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008. 
Συμπληρώνουμε στο Κεφάλαιο «Α.1 ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ» της οικ. 4084/Α32/04.06.2009 κοινής Υπουργικής Απόφασης την ακόλουθη παράγραφο:
« γ) Ο ιδιοκτήτης ή ένα μέλος της οικογένειάς του (ανήλικα τέκνα και προστατευόμενα μέλη) έχει ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%. Προϋπόθεση για την αυτοστέγαση είναι ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει Βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής στην οποία να πιστοποιείται το προαναφερόμενο ποσοστό αναπηρίας. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας δικαιούται και ο συνιδιοκτήτης την Δωρεάν Κρατική Αρωγή για ανακατασκευή, που του αναλογεί, να τη χρησιμοποιήσει για αυτοστέγαση». 
οικ 6743.pdf 
Α  οικ 4084/Α32/04.06.2009 (ΦΕΚ 1207/Β/23.06.09)  Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ¶ αρ. οικ/6996/Α32/31.10.07 και οικ/5322/Α32/08.07.08 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν στα πιστωτικά μέτρα των πυρκαγιών του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 και του σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008. 
1. Αντικαθιστούμε το εδάφιο (9) της παρ. ΑΙΙΙ στο κεφ. 4 «ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ» της υπ¶ αρ.
οικ/6996/Α32/31.10.07 (Φ.Ε.Κ. 2122/Β/31.10.07) Κ.Υ.Α.και
2. Συμπληρώνουμε στο τέλος του κεφ. 4 «ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ» της υπ¶ αρ. οικ/6996/Α32/31.10.07 (Φ.Ε.Κ. 2122/Β/31.10.07) Κ.Υ.Α. 
οικ 4084.pdf 
Α  οικ 2368/Α32/24.03.2008 (ΦΕΚ 610/Β/09.04.08)  Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. οικ/6996/Α32/31.10.2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Αρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας». 
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ/6996/Α32/31.10.2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Αρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας» 
οικ 2368.pdf 
Α  οικ 5285/Α32/31.08.2007 (ΦΕΚ 1744/Β/31.08.07)  Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, και Αιτωλοακαρνανίας. 
Αφορά στα διοικητικά όρια περιοχών των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής και Αιτωλοακαρνανίας. 
οικ 5285.pdf 
Α  οικ 6374/Α32/10.10.2007 (ΦΕΚ 2024/Β/15.10.07)  Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Αχαΐας, Λάρισας, Aρτας, Ευβοίας, Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας και Αττικής. 
Αφορά στα διοικητικά όρια των παρακάτω περιοχών:
Νομού Ηλείας
Δ.Δ. Αλφειούσας του Δήμου Βώλακος, Δ.Δ. Σίμιζας του Δήμου Τραγανού, Δ.Δ. Παλαιοχωρίου του Δήμου Γαστούνης.
Νομού Αρκαδίας
Δ.Δ. Καστανοχωρίου του Δήμου Μεγαλόπολης, Δ.Δ. Κωτιλίου, Κουρουνιού, Μαυριών και Σαρακινίου του Δήμου Γόρτυνος, Δ.Δ. Δάρα του Δήμου Λεβιδίου, Δ.Δ. Αγριακόνας του Δήμου Βαλτετσίου.
Νομού Κορινθίας
Δ.Δ. Σολομού του Δήμου Κορινθίων, Δ.Δ. Αγ. Βασιλείου του Δήμου Τενέας, Δ.Δ. Αρχαίας Νεμέας του Δήμου Νεμέας.
Νομού Αργολίδας
Δ.Δ. Λευκακίων του Δήμου Ναυπλίου, Δ.Δ. Ασκληπιείου του Δήμου Ασκληπιείου, Δ.Δ. Μυκηνών του Δήμου Μυκηναίων, Δ.Δ. Αρχαίας Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου, Δ.Δ. Παναριτίου του Δήμου Μιδέας.
Νομού Μεσσηνίας
Δ.Δ. Αβίας του Δήμου Αβίας, Δ.Δ. Αριοχωρίου του Δήμου Αριου, Δ.Δ. Μαντζαρίου του Δήμου Ανδανίας.
Νομού Αρτας
Δ.Δ. Καλογερικού και Δ.Δ. Ανέζης του Δήμου Αμβρακικού, Δ.Δ. Αμμότοπου του Δήμου Ξηροβουνίου, Δ.Δ. Δημαριού του Δήμου Καραϊσκάκη.
Νομού Ευβοίας
Δ.Δ. Καλοχωρίου - Παντειχίου του Δήμου Αυλίδας, Κοινότητα Λιχάδας.
Νομού Βοιωτίας
Δ.Δ. Ασκρης και Μαυρομματίου του Δήμου Θεσπιέων.
Νομού Θεσπρωτίας
Δ.Δ. Σμέρτου του Δήμου Σαγιάδας, Δ.Δ. Πλαισίου του Δήμου Φιλιατών.
Νομού Κεφαλληνίας
Δ.Δ. Ξενόπουλου του Δήμου Ελειού - Πρόνων.
Νομού Ζακύνθου
Δ.Δ. Ορθονιών του Δήμου Ελατίων, Δ.Δ. Αγαλά του Δήμου Λαγανά.
Νομού Φθιώτιδας
Δ.Δ. Ασβεστίου του Δήμου Μακρακώμης.
Νομού Αττικής
Περιοχή Αγ. Νικολάου του Δήμου Σαλαμίνας, περιοχή Προφήτη Ηλία του Δήμου
Ωρωπίων και περιοχή Αγ. Τριάδας του Δήμου Αχαρνών.
Νομού Λάρισας
Δ.Δ. Γερακαρίου του Δήμου Αγιάς, Δ.Δ. Ανατολής του Δήμου Λακέρειας.
Στο Δ.Δ. Νερόμυλων του Δήμου Αγιάς δικαιούχος είναι ο Χονδροδήμος Περικλής του Νικολάου.
Στο Δ.Δ. Αετολόφου του Δήμου Αγιάς δικαιούχος είναι ο Κούτσιαρης Δημήτριος του Μιχαήλ.
Νομού Αχαΐας
Στο Δ.Δ. Πορτών του Δήμου Ωλενίας δικαιούχος είναι ο Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου.
Στο Δ.Δ. Βελιτσών του Δήμου Λαρισσού δικαιούχος είναι ο Βγενόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου. 
οικ 6374.pdf 
Α  οικ 5645/Α32/12.09.2007 (ΦΕΚ 1845/Β/12.09.07)  Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Μαγνησίας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας και Αττικής. 
Αφορά στα διοικητικά όρια των παρακάτω περιοχών:
Νομού Αχαΐας
Δ.Δ. Κουνινάς, Μαυρικίου, Μελισσίων, Πτέρης και Σελινούντος του Δήμου Αιγίου.
Δ.Δ. Βουτσίμου και Καλαμιάς του Δήμου Ακράτας.
Δ.Δ. Ανω Διακοπτού, Διακοπτού, Καθολικού, Κερυνείας και Μαμουσιάς του Δήμου Διακοπτού.
Νομού Μαγνησίας
Οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Ζορμπάδων, Πόρου και Τρούλου του Δήμου Σκιάθου
και των Δήμων Αργαλαστής και Αφετών.
Νομού Κεφαλληνίας
Δ.Δ. Αγίας Ειρήνης, Μαρκοπούλου, Πάστρας, Πόρου και Σκάλας του Δήμου
Ελειού Πρόνων.
Δ.Δ. Καραβάδου, Πεσάδας και Σπαρτιών του Δήμου Λειβαθούς.
Νομού Κορινθίας
Δ.Δ. Κουταλά και Χιλιομοδίου του Δήμου Τενέας.
Νομού Αττικής
Δήμων Κηφισιάς, Μελισσίων, Νέας Πεντέλης, Παπάγου και Πόρου. 
οικ 5645.pdf 
Α  οικ 6996/Α32/31.10.2007 (ΦΕΚ 2122/Β/31.10.07)  Παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Αρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας. 
Αφορά στις περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Aρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας Κεφαλληνίας και Βοιωτίας, 
οικ 6996.pdf 
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014