Αρχική Σελίδα - Κατευθυντήριες Προδιαγραφές
  Κατευθυντήριες Προδιαγραφές
Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Λίστα Αρχείων Κατευθυντήριων Προδιαγραφών

Συστάσεις για επεμβάσεις - 02/02/2005
Συστάσεις για προσεισμικές - μετασεισμικές επεμβάσεις
Συγγραφέας
Συστάσεις_για προσεισμικές_μετασεισμικές επεμβάσεις.pdf
Συνοπτικές Οδηγίες για επισκευή κτιρίων  - 02/02/2005
Συνοπτικές Οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό
Συγγραφέας
Συνοπτικές Οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό.pdf
Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων - 02/02/2005
Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης
Συγγραφέας
Πρωτοβάθμιος_Προσεισμικος_Ελεγχος_κτιρίων.pdf
Κατευθυντήριες Προδιαγραφές - Οδηγίες - 02/02/2005
Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για επισκευές κτιρίων με βλάβες από σεισμό
Συγγραφέας
Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για επισκευές κτιρίων με βλάβες από σεισμό.pdf
Ελεγχος μη δομικής τρωτότητας κτιρίων - 02/02/2005
Παράρτημα - Ελεγχος μη δομικής τρωτότητας κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης
Συγγραφέας
Παράρτημα_Ελεγχος μη δομικής τρωτότητας κτιρίων.pdf
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014