Αρχική Σελίδα  - Νομοθεσία
  Νομοθεσία
Για την ανάγνωση των αρχείων θα χρειαστείτε Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Λίστα Αρχείων Νομοθεσίας

Ν867-1979-ΦΕΚ Α24 - 27/09/2017
Πρόκειται για το νόμο 867/1979 που διέπει την αποκατάσταση των κτιρίων από φυσικές καταστροφές.
Συγγραφέας Διαχειριστής
Ν867-1979-ΦΕΚ Α24.pdf
Ν4313-2014 ΦΕΚ Α261-ΑΡΘΡΟ 84 - 27/09/2017
Νόμος 4313/2014 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. Αρθρο 84 περί Τροποποίησης του άρθρου 10 Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές του Ν. 2576/1998
Συγγραφέας Διαχειριστής
Ν4313-2014 ΦΕΚ Α261-ΑΡΘΡΟ 84.pdf
Ν4199-2013-ΦΕΚ Α216-ΑΡΘΡΟ 129 - 27/09/2017
Νόμος 4199/2013 Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. Αρθρο 129 Μεταφορά αρμοδιοτήτων και Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τις Περιφέρειες.
Συγγραφέας Διαχειριστής
Ν4199-2013-ΦΕΚ Α216-ΑΡΘΡΟ 129.pdf
Ν2576-1998 ΦΕΚ A25 - 27/09/2017
Νόμος 2576-1998 περί βελτίωσης των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις
Συγγραφέας Διαχειριστής
Ν2576-1998 ΦΕΚ-A25.pdf
Ν2412-1996-ΦΕΚ Α123-ΑΡΘΡΟ1_ 42-43-44 - 27/09/2017
Νόμος 2412/1996 μεταφορά αρμοδιοτήτων απο το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις.
Συγγραφέας Διαχειριστής
Ν2412-1996-ΦΕΚ Α123-ΑΡΘΡΑ1_42-43-44.pdf
Ν1283-1982-ΦΕΚ Α114-ΑΡΘΡΟ 1 - 27/09/2017
Νόμος 1283/1982 για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων
Συγγραφέας Διαχειριστής
Ν1283-1982-ΦΕΚ Α114-ΑΡΘΡΟ 1.pdf
Ν1190-1981-ΦΕΚ Α203 - 27/09/2017
Νόμος 1190/1981 περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981" και ρυθμίσεας ετέρων συναφών θεμάτων.
Συγγραφέας Διαχειριστής
Ν1190-1981-ΦΕΚ Α203.pdf
  1  από 1 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014