Αρχική Σελίδα - Πρότυποι Τύποι Κατοικιών
  Πρότυποι Τύποι Κατοικιών

Οι μελέτες για την αποκατάσταση πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων κατοικιών, οι οποίες βραβεύτηκαν στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, που προκήρυξε το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, διατίθενται πλήρεις (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ) μόνο στους Τ. Α. Πυρόπληκτων και Τ.Α. Σεισμοπλήκτων. Μπορούν να αξιοποιηθούν, από τους ενδιαφερόμενους, για την υποβολή φακέλου προς τις αρμόδιες πολεοδομικές Υπηρεσίες με την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωριστεί δικαιούχοι Δωρεάν Κρατικής Αρωγής από τους αρμόδιους Τομείς της Υ.Α.Σ. Οι μελέτες που διατίθενται αφορούν σε πρότυπους τύπους κατοικιών 65 μ2, 80μ2 και 95μ2.


Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014