Αρχική Σελίδα -Ανακοινώσεις - Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης
  Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 23-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Aρθρα ΝέωνΤιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής, της με αριθ. οικ:6772/Β9β/19.12.2011 (Β΄3201) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις προβλεπόμενες τιμές εφαρμογής» βρίσκεται στη διεύθυνση του συγκεκριμμένου ιστοτόπου στον τομέα Αποφάσεις 02.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 23-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 > Αποφάσεις
Ημερομηνία Καταχώρησης: 06/11/2018
Συγγραφέας:Διαχειριστής
 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014