Αρχική Σελίδα -Ανακοινώσεις - Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης
  Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 23-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Συμπλήρωση και τροποποίηση της με αρ. πρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 9426/Α36/24.08.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» βρίσκονται στη διεύθυνση του συγκεκριμμένου ιστοτόπου στον τομέα Αποφάσεις 02.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 23-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 > Αποφάσεις
Ημερομηνία Καταχώρησης: 06/11/2018
Συγγραφέας:Διαχειριστής
 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014