Αρχική Σελίδα -Ανακοινώσεις - Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης
  Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 23-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων βρίσκονται στη διεύθυνση του συγκεκριμμένου ιστοτόπου στον τομέα Αποφάσεις 02.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 23-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 > Πρότυπα Έντυπα κατάθεσης για την Επιδότηση Ενοικίου/Συγκατοίκησης > Επιδότηση Ενοικίου Α τριμήνου
Ημερομηνία Καταχώρησης: 29/08/2018
Συγγραφέας:Διαχειριστής
 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014