Αρχική Σελίδα -Ανακοινώσεις - Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης
  Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 23-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ημερομηνία Καταχώρησης: 09/08/2018
Συγγραφέας:Διαχειριστής
 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Αθήνα 2014